3 cách tạo kiểu tóc phồng cổ điển

Đi đôi với sự trở lại của các phong cách thời trang từ những năm 1960, 1970 là các kiểu tóc phồng cổ điển, như tóc búi hoặc đánh rối tạo độ phồng.

BÀI: NGỌC ANH. ẢNH: TƯ LIỆU, REUTERS.

Đừng bỏ qua